sakura

Sakura Uchiha vs Rock Lee | Boruto

Sakura Uchiha vs Rock Lee – Hey guys!. In this post, I’ll be discussing about Sakura Uchiha vs Rock Lee. Who do you think will win if they are to…

Read more »
how strong is sakura in boruto

How Strong is Sakura in Boruto?

How Strong is Sakura in Boruto? – We will be taking a look at How Strong is Sakura? From Boruto Naruto Next Generations. So, let’s get started. 1. Ninjutsu Sakura…

Read more »