sakura

Sakura Uchiha vs Rock Lee | Boruto

Sakura Uchiha vs Rock Lee – Hey guys!. In this post, I’ll be discussing about Sakura Uchiha vs Rock Lee. Who do you think will win if they are to…

Read more »
how strong is sakura in boruto

How Strong is Sakura in Boruto?

How Strong is Sakura in Boruto? – We will be taking a look at How Strong is Sakura? From Boruto Naruto Next Generations. So, let’s get started. 1. Ninjutsu Sakura…

Read more »
Top 5 Shinobi Who Are Very Difficult To Kill

Top 5 Shinobi Who Are Very Difficult To Kill

Top 5 Shinobi Who Are Very Difficult To Kill – Hey guys!. In this post, I’ll be discussing a list of Top 5 Shinobi Who Are Very Difficult To Kill….

Read more »
Top Strongest Team 7 Member

Top Strongest Team 7 Member | Naruto

Top Strongest Team 7 Member – Hey guys!. In this post, I’ll be discussing a list of Top Strongest Team 7 Member. Team 7 mainly consists of the groups’s leader, Kakashi, and the…

Read more »
Top 5 Less Talented Shinobi Who Became Very Powerful

Top 5 Less Talented Shinobi Who Became Very Powerful

Top 5 Less Talented Shinobi Who Became Very Powerful – Hey guys!. In this post, I’ll be discussing a list of Top 5 Less Talented Shinobi Who Became Very Powerful….

Read more »
konoha 12 members

Top Strongest Konoha 12 Members | Boruto

Top Strongest Konoha 12 Members – Hey guys!. In this post, I’ll be discussing a list of Top Strongest Konoha 12 Members. We are ranking konoha 12 naruto’s generation (excluding…

Read more »
Top Strongest Konoha 12 Members

Top Strongest Konoha 12 Members (Part 1)

Top Strongest Konoha 12 Members – Hey guys!. In this post, I’ll be discussing a list of Top Strongest Konoha 12 Members. We will be ranking the members of konoha…

Read more »